Alat: Arkkitehtuuri

Johanna Brummer (arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2021
Arkkitehdin arjesta kertovan sarjakuvateoksen toteutusvaiheeseen,7500€
Tuuli Kanerva (arkkitehti), Leo Lindroos (arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2021
taiteelliseen työskentelyyn ja kuluihin,15000€
Jaana Partanen (taiteen maisteri), Heikki Lamusuo (arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2021
kirjan julkaisemiseen,6400€
Mireia Pujol (Master of Science in Architecture) | Arkkitehtuuri | 2021
for the production of physical and digital material for an exhibition at the Architecture Museum of Helsinki,6000€
Tad ry | Arkkitehtuuri | 2021
tapahtumallisen Pietilä-arkkitehtuurikierroksen järjestämiseen osana valtakunnallista Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän tapahtumaa,4000€
Anna Hakula (Arkkitehti, muusikko), Mari Paikkari (Taiteen maisteri) | Arkkitehtuuri | 2020
taiteelliseen työskentelyyn: Soiva tila, kuuloaistimukseen perustuva tilakokemus installaation muodossa,10500€
Elina Koivisto (Arkkitehti), Maiju Suomi (Arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2020
Paviljonki toiseuden kohtaamiselle - Hyönteispuutarha -hankkeen taiteellisen työskentelyyn ja materiaalikuluihin,18500€
Arkkitehtitoimisto ALA Oy | Arkkitehtuuri | 2019
Arkkitehtitoimisto ALAn monografian tuottamiseen,6000€
Aino Niskanen (Professori emerita), Juhani Pallasmaa (arkkitehti), Gareth Griffith (arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2019
Kommentoituun, esipuhella ja hakemistolla varustettuun englanninkieliseen laitokseen Kirmo Mikkolan kirjasta Aalto - suuri suomalainen,5000€
Jenni Reuter (Professori, arkkitehti) ja työryhmä | Arkkitehtuuri | 2019
Tyttöjen asuntoloiden suunnitteluun Tansanian Iringa-alueelle,8500€