Alat: Arkkitehtuuri

Anna Hakula (Arkkitehti, muusikko), Mari Paikkari (Taiteen maisteri) | Arkkitehtuuri | 2020
taiteelliseen työskentelyyn: Soiva tila, kuuloaistimukseen perustuva tilakokemus installaation muodossa,10500€
Elina Koivisto (Arkkitehti), Maiju Suomi (Arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2020
Paviljonki toiseuden kohtaamiselle - Hyönteispuutarha -hankkeen taiteellisen työskentelyyn ja materiaalikuluihin,18500€
Arkkitehtitoimisto ALA Oy | Arkkitehtuuri | 2019
Arkkitehtitoimisto ALAn monografian tuottamiseen,6000€
Aino Niskanen (Professori emerita), Juhani Pallasmaa (arkkitehti), Gareth Griffith (arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2019
Kommentoituun, esipuhella ja hakemistolla varustettuun englanninkieliseen laitokseen Kirmo Mikkolan kirjasta Aalto - suuri suomalainen,5000€
Jenni Reuter (Professori, arkkitehti) ja työryhmä | Arkkitehtuuri | 2019
Tyttöjen asuntoloiden suunnitteluun Tansanian Iringa-alueelle,8500€
Pauli Rikaniemi (Arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2019
kurssiin Decolonizing Architecture: Experimental Sites of Knowledge Production,6000€
Paul Thynell (Arkkitehti) ja työryhmä | Arkkitehtuuri | 2019
suomalaisen arkkitehtuurin kilpailukyvyn edistämiseen sekä teoreettisen pohjan laajentamiseen ulkomaalaisten arkkitehtuurikilpailuiden kautta,24500€
Markku Mattila (Arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2018
”Suomensukuisten kansojen rakennusperinteen tallentaminen” -hankkeen tulosten julkaisemiseen,4000€
Meri Louekari (Arkkitehti) | Arkkitehtuuri | 2018
Special Territorial Status and Extraterritoriality -kongressiin osallistumiseen Norjassa,1700€
Petri Neuvonen (Arkkitehti, tekniikan tohtori) | Arkkitehtuuri | 2018
kahden artikkelin kirjoittamiseen Uno Ullbergin arkkitehtuurista,2500€