Alat: Elinikäisen oppimisen edistäminen

Suomalainen perheteatteri ry | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2023
Kymmenen Satujen suojassa -hankkeen toteuttamiseen,10000€
Mustarinda-seura ry | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
Mustarinda-lehden osallistavien tapahtumien järjestämiseen,10000€
Nuorten Suomi ry | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
valtakunnallisen Nuorten kyvyt ja äänet esiin -tapahtuman järjestämiseen,35000€
Suomen Kotiseutuliitto | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
Mestarit & kisällit – ylisukupolvinen kulttuuriperintötoiminta moninaisuutta tukemassa -hankkeeseen,35000€
Teatteri otsot ry | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
Yhdessä! Razom!  Ympäristö - ja rauhankasvatusta taiteen keinoin lapsille ja perheille Pohjois-Karjalassa 2023 -hankkeeseen,21000€
Elävän kuvan keskus Elke ry | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
elokuvakasvatustyöhön ja elävän elokuvakulttuurin ylläpitämiseen,10000€
HangFlow ry | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
Let's Flow Together! - nuorten nonformaaliseen, toiminnalliseen ja taiteeseen perustuvaan leiriin kahden kulttuurin välissä oleville nuorille,10000€
K.H. Renlundin museo | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
yleisöforumien toteuttamiseen ja yleisön aktivointiaineiston tuottamiseen Kesytön taide -näyttelyn yhteyteen,35000€
Kirjagalleria Laterna Magica, Kirjagalleria Sillanpää ja Wilska Oy | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
Donitsin kehällä - Miten eteenpäin ilmastonmuutoksen ja konfliktien maailmassa? | Uudenlaisten matalan kynnyksen tiede- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen,15000€
Mixed Finns ry | Elinikäisen oppimisen edistäminen | 2022
vertaistuellisiin lukupiireihin ja antirasismikoulutuksiin mixed-suomalaisille,30000€