Alat: Estetiikka

Janne Vanhanen (Filosofian tohtori) | Estetiikka | 2018
post doc -tutkimukseen: Sähköinen ääni - Mika Vainion elektronisen musiikin ominaispiirteistä ja vastaanotosta,24000€
Hassinen Pekka (Filosofian maisteri) | Estetiikka | 2017
väitöskirjaan: Artefaktin ongelma: Kulttuurifilosofinen traktaatti luonnon ja kulttuurin sekä materiaalisen ja symbolisen suhteesta,12000€
Vanhanen Janne (Filosofian tohtori) | Estetiikka | 2017
post doc -tutkimukseen: Kahden melun käsitettä musiikissa tarkastelevan tutkimusartikkelin kirjoittamiseen,12000€
Kalle Puolakka (Estetiikan dosentti) | Estetiikka |
Pragmatistista estetiikkaa käsittelevään väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen,26000€