Alat: Filosofia

Jarno Hietalahti (Yhteiskuntatieteiden tohtori) | Filosofia | 2019
post doc -tutkimukseen: Hauskuuden ja vakavuuden liitto. Pragmatistinen huumorinteoria,14000€
Eero Kaila (Valtiotieteiden tohtori) | Filosofia | 2019
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: kahteen vertaisarvioituun artikkeliin ja tutkimusvierailuun,20000€
Markus Nikkarla (Filosofian tohtori) | Filosofia | 2019
post doc -tutkimukseen: Immanuel Kantin kumouksellinen käsitys intentionaalisuudesta,14000€
Markus Pantsar (Yliopistotutkija) | Filosofia | 2018
post doc -tutkimukseen: Protomatemaattinen kognitio ja aritmetiikan epistemologia,18000€
Mikko Immanen (Filosofian tohtori) | Filosofia | 2018
post doc -tutkimukseen: Adorno ja konservatiivinen kulttuurikritiikki: vastavalistuksellisten argumenttien kääntäminen valistuksen palvelukseen,18000€
Alanen Harry (Master of Studies) | Filosofia | 2017
väitöskirjaan: Aristotle on Action and Agency,12000€
Pitkänen Olli (Yhteiskuntatieteiden maisteri) | Filosofia | 2017
väitöskirjaan: Metafyysisen pahakäsityksen mahdollisuus nykyfilosofiassa,12000€
Rinne Pärttyli (Filosofian tohtori) | Filosofia | 2017
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Towards an evolutionary philosophy of love: natural, religious, and moral perspectives,12000€
Harry Alanen (Master of Studies) | Filosofia | 2016
tutkimusvierailuun Yale:in yliopistoon,4000€
Mika Perälä (Filosofian tohtori) | Filosofia | 2016
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Aristotle on the first principles of health and disease,29000€