Alat: Filosofia

Harry Alanen (Master of Studies) | Filosofia | 2016
tutkimusvierailuun Yale:in yliopistoon,4000€
Mika Perälä (Filosofian tohtori) | Filosofia | 2016
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Aristotle on the first principles of health and disease,29000€
Ilmari Kortelainen (Filosofian maisteri) | Filosofia |
Väitöskirjaan: Interpretation and Analysis - Conceptions of Philosophical Method in Paul Ricœur’s Hermeneutics,21000€
Antti Kuusela (Filosofian maisteri) | Filosofia |
Väitöskirjan kielentarkistukseen: Non-reductive physicalism, Irreducibility of the Mental and the Problem of Mental Causation - A study of Donald Davidson's and Georg Henrik von Wright's Positions in the Philosophy of Mind,2000€
Valtteri Arstila (Filosofian tohtori) | Filosofia |
Tutkimukseen aiheena tietoisuuden ajallisia piirteitä koskevien teorioiden tarkastelu empiirisessä viitekehyksessä,25000€
Jukka Mikkonen (Yhteiskuntatieteiden maisteri) | Filosofia |
Tutkimukseen aiheena kaunokirjallisuuden kognitiivinen arvo,25000€
Hanne Appelqvist (Filosofian tohtori) | Filosofia |
Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen aiheena kantilainen Wittgenstein-tulkinta,26000€
Avril Styrman (Filosofian lisensiaatti) | Filosofia |
Väitöskirjaan aiheesta Knowledge Engineering: Economically Empiricist Realism in Axiomatic Ontology,11000€
Anssi Korhonen (Filosofian tohtori) | Filosofia |
Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen aiheesta Kiista totuudesta varhaisessa analyyttisessa filosofiassa: klassisten totuusteorioiden historia ja sen rekonstruktio,26000€
Olli Pitkänen (Yhteiskuntatieteiden maisteri) | Filosofia |
Metafyysisen pahakäsityksen mahdollisuutta nykyfilosofiassa tutkivaan filosofian väitöskirjaan,22000€