Alat: Filosofia

Juhana Lemetti (Dosentti, valtiotieteiden tohtori) | Filosofia |
Post doc -tutkimukseen: Thomas Hobbesin ontologia,14000€
Juho Hotanen (Filosofian maisteri) | Filosofia |
Väitöskirjatutkimukseen aiheesta The Paradox of Thought: Merleau-Ponty's Reading of Descartes,21000€
Annika Kanckos (Filosofian lisensiaatti) | Filosofia |
Väitöskirjan loppunsaattamiseen aiheena aritmetiikan konsistenssitodistukset,11000€
Ilmari Kortelainen (Filosofian maisteri) | Filosofia |
Väitöskirjaan: Interpretation and Analysis - Conceptions of Philosophical Method in Paul Ricœur’s Hermeneutics,21000€
Antti Kuusela (Filosofian maisteri) | Filosofia |
Väitöskirjan kielentarkistukseen: Non-reductive physicalism, Irreducibility of the Mental and the Problem of Mental Causation - A study of Donald Davidson's and Georg Henrik von Wright's Positions in the Philosophy of Mind,2000€
Valtteri Arstila (Filosofian tohtori) | Filosofia |
Tutkimukseen aiheena tietoisuuden ajallisia piirteitä koskevien teorioiden tarkastelu empiirisessä viitekehyksessä,25000€
Jukka Mikkonen (Yhteiskuntatieteiden maisteri) | Filosofia |
Tutkimukseen aiheena kaunokirjallisuuden kognitiivinen arvo,25000€