Alat: Fysiikka ja tähtitiede

Solanpää Janne (Filosofian maisteri) | Fysiikka ja tähtitiede | 2017
väitöskirjaan: Improving ultrashort electron and laser pulses: Towards nanocameras for electron motion pictures,24000€
Tick Jenni (Filosofian maisteri) | Fysiikka ja tähtitiede | 2017
väitöskirjaan: Laskennallisia menetelmiä valoa ja ultraääntä hyödyntäviin käänteisongelmiin,24000€
Henrik Kahanpää (Diplomi-insinööri) | Fysiikka ja tähtitiede | 2016
konferenssimatkaan Espanjaan,750€
Juska Pekkanen (Diplomi-Insinööri) | Fysiikka ja tähtitiede | 2016
väitöskirjatyöhön: Uusien alkeishiukkasten etsintä vastakkaisten hiukkasryöppyjen avulla CMS-koeasemalla LHC:n protoni-protonitörmäyksistä CERN:ssä,12000€
Matti Silveri (Filosofian tohtori) | Fysiikka ja tähtitiede | 2016
Post doc research: Many-body localization in arrays of superconducting qubits,28000€
Harri Mäkelä (Filosofian tohtori) | Fysiikka ja tähtitiede |
Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Lomittuminen ja dissipaatio kylmissä atomikaasuissa,26000€
Hanna Koivunoro (FT) | Fysiikka ja tähtitiede |
Tutkimukseen: Fotoni-isoefektiivinen annoslaskentamalli ja kasvaimen kineettisen booribiodistribuution huomioon ottaminen BNCT-potilaiden säteilyannoksen määrittämisessä,26000€
Anna-Maija Uimonen (Filosofian maisteri) | Fysiikka ja tähtitiede |
Väitöskirjatyöhön: Photoemission Spectra Beyond Standard Approximations,22000€
Joonas Konki (Filosofian maisteri) | Fysiikka ja tähtitiede |
Väitöskirjaan aiheesta Superraskaiden ytimien rakenteen kokeellinen tutkimus: Neutronivajaiden kalifornium- ja einsteinium-ytimien spektroskopia fuusiohöyrystysreaktioilla,24000€
Sami Rissanen (Diplomi-insinööri) | Fysiikka ja tähtitiede |
Väitöskirjaan: Solusignaloinnin ongelmien selvittäminen molekyylidynamiikkasimulaatioiden avulla,24000€