Alat: Geotieteet ja maantiede

Anette Teittinen (Filosofian tohtori) | Geotieteet ja maantiede | 2020
post doc -tutkimukseen: Observational and experimental insights into the patterns and drivers of microbial biodiversity across marine-freshwater transitions,14000€
Terhi Ala-Hulkko (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2018
väitöskirjaan: Ekosysteemipalveluiden saavutettavuus Suomessa ja Euroopassa,24000€
Teittinen Anette (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2017
väitöskirjaan: Paikallisten ja maantieteellisten tekijöiden vaikutukset pohjoisten pienvesien mikrobiyhteisöihin,12000€
Anna-Maria Virkkala (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2016
väitöskirjaan: Maaperän hiilen kierron herkkyys tundran pensastumiselle,12000€
Eveliina Lyytinen (Filosofian maisteri, Master of Science) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan kielentarkistukseen: Tilan poliittinen maantiede kongolaisten kaupunkipakolaisten suojelussa Ugandassa,2000€
Evgenia Prokhorova (Yhteiskuntatieteiden maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan kielentarkistukseen: Re-inventing a mono-industrial town in Russia - From a socialist Town of Miners to a post-socialist Border Town,2000€
Johanna Salminen (Filosofian tohtori) | Geotieteet ja maantiede |
Tutkimukseen: Ilmastonmuutos liitukaudella ja maan magneettikenttä magnetostratigrafian valossa,26000€
Heidi Mod (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen aiheesta Bioottiset interaktiot arktisen kasvillisuuden mallintamisessa muuttuvassa ilmastossa: teorioista ennusteisiin,14000€
Maria Merisalo (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Sähköinen pääoma – informaatio- ja kommunikaatioteknologian, sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median hyödyntämisen taloudelliset, sosiaaliset ja maantieteelliset ulottuvuudet,12000€
Elina Ahokangas (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjaan: Läntisen ja eteläisen Suomen saumaharjujen kerrosrakenteet ja kerrostumisominaisuudet sekä niiden kolmiulotteinen tarkastelu,11000€