Alat: Geotieteet ja maantiede

Timo Rantanen (filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2021
väitöskirjaan: Alueellinen lähestymistapa ja spatiaaliset menetelmät välineinä monitieteisessä ihmisen historian tutkimuksessa uralilaisten kielten puhuma-alueella,12000€
Anette Teittinen (Filosofian tohtori) | Geotieteet ja maantiede | 2020
post doc -tutkimukseen: Observational and experimental insights into the patterns and drivers of microbial biodiversity across marine-freshwater transitions,14000€
Terhi Ala-Hulkko (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2018
väitöskirjaan: Ekosysteemipalveluiden saavutettavuus Suomessa ja Euroopassa,24000€
Teittinen Anette (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2017
väitöskirjaan: Paikallisten ja maantieteellisten tekijöiden vaikutukset pohjoisten pienvesien mikrobiyhteisöihin,12000€
Anna-Maria Virkkala (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2016
väitöskirjaan: Maaperän hiilen kierron herkkyys tundran pensastumiselle,12000€
Maria Merisalo (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Sähköinen pääoma – informaatio- ja kommunikaatioteknologian, sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median hyödyntämisen taloudelliset, sosiaaliset ja maantieteelliset ulottuvuudet,12000€
Elina Ahokangas (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjaan: Läntisen ja eteläisen Suomen saumaharjujen kerrosrakenteet ja kerrostumisominaisuudet sekä niiden kolmiulotteinen tarkastelu,11000€
Elina Hernesniemi (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjatyöhön: Fossiiliset hampaat paleoympäristöjen tallentajina,21000€
Tomi Luoto (Filosofian tohtori) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Ilmaston pitkän ajan vaikutukset järvien veden laatuun,24000€
Jyri Soininen (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjaan: Kokaiinin teollisuusmaantiede,21000€