Alat: Geotieteet ja maantiede

Sonja Pietiläinen (filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Territoriaalinen kuuluvuus ja ilmastodenialismi radikaalioikeiston politiikassa Suomessa ja Venäjällä,26000€
Heli Kurikka (hallintotieteiden tohtori) | Geotieteet ja maantiede | 2022
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Alueiden mahdollisuuksien tilat Suomessa,30000€
Timo Rantanen (filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2021
väitöskirjaan: Alueellinen lähestymistapa ja spatiaaliset menetelmät välineinä monitieteisessä ihmisen historian tutkimuksessa uralilaisten kielten puhuma-alueella,12000€
Anette Teittinen (Filosofian tohtori) | Geotieteet ja maantiede | 2020
post doc -tutkimukseen: Observational and experimental insights into the patterns and drivers of microbial biodiversity across marine-freshwater transitions,14000€
Terhi Ala-Hulkko (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2018
väitöskirjaan: Ekosysteemipalveluiden saavutettavuus Suomessa ja Euroopassa,24000€
Teittinen Anette (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2017
väitöskirjaan: Paikallisten ja maantieteellisten tekijöiden vaikutukset pohjoisten pienvesien mikrobiyhteisöihin,12000€