Alat: Geotieteet ja maantiede

Anette Teittinen (Filosofian tohtori) | Geotieteet ja maantiede | 2020
post doc -tutkimukseen: Observational and experimental insights into the patterns and drivers of microbial biodiversity across marine-freshwater transitions,14000€
Terhi Ala-Hulkko (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2018
väitöskirjaan: Ekosysteemipalveluiden saavutettavuus Suomessa ja Euroopassa,24000€
Teittinen Anette (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2017
väitöskirjaan: Paikallisten ja maantieteellisten tekijöiden vaikutukset pohjoisten pienvesien mikrobiyhteisöihin,12000€
Anna-Maria Virkkala (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede | 2016
väitöskirjaan: Maaperän hiilen kierron herkkyys tundran pensastumiselle,12000€
Elina Ahokangas (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjaan: Läntisen ja eteläisen Suomen saumaharjujen kerrosrakenteet ja kerrostumisominaisuudet sekä niiden kolmiulotteinen tarkastelu,11000€
Elina Hernesniemi (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjatyöhön: Fossiiliset hampaat paleoympäristöjen tallentajina,21000€
Tomi Luoto (Filosofian tohtori) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Ilmaston pitkän ajan vaikutukset järvien veden laatuun,24000€
Jyri Soininen (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjaan: Kokaiinin teollisuusmaantiede,21000€
Mira Tammelin (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjatyöhön: Matalien, luontaisesti rehevien järvien paleoekologinen mallinnus,21000€
Eveliina Lyytinen (Filosofian maisteri, Master of Science) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan kielentarkistukseen: Tilan poliittinen maantiede kongolaisten kaupunkipakolaisten suojelussa Ugandassa,2000€