Alat: Gust. Kompan rahasto

Suomen Katalyysiseura ry | Gust. Kompan rahasto | 2022
Espoossa 6-8.6.2022 järjestettävän kansainvälisen 19th Nordic Symposium on Catalysis -konferenssin ulkomaisten kutsuttujen puhujien matka- ja majoituskustannuksiin, 4000 €
filosofian maisteri Ronja Suvela | Gust. Kompan rahasto | 2022
Norjan Loenissa 12.-15.6.2022 järjestettävän 10th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry -konferenssin osallistumismaksuun ja matkakustannuksiin , 2000 €
väitöskirjatutkija, FM Juulia Talvitie | Gust. Kompan rahasto | 2022
korkeatasoiseen orgaanisen synteesikemian konferenssiin osallistumiseen ja posteriesityksen pitämiseen , 1000 €
jatko-opiskelija Juho Toivola | Gust. Kompan rahasto | 2022
matka-apuraha ECMM2022 -konferenssiin Rennesiin 4.-7.7.2022, 460 €
Anna Fodge (FM) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: Hydrogel interfaces in chemical gardens and teaching materials,3000 €
Riikka Juhola (filosofian maisteri) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina, 2000 €
Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu, Jyväskylän yliopisto | Gust. Kompan rahasto | 2021
30. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin, 2400 €
Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto | Gust. Kompan rahasto | 2021
Kemia ja sen osaajat katalyyttinä maailman pelastamisessa - projektiin , 4000 €
Anna Kirjavainen (filosofian tohtori, dosentti) | Gust. Kompan rahasto | 2021
tutkimushankkeeseen: Kupari- ja rutenium-kompleksien hyödyntäminen 18F-radioleimattujen PET-radiolääkkeiden valmistuksessa radiokemian opiskelijoita aktivoiden ja osallistaen, 2400 €
Tiina Laitinen (diplomi-insinööri) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: Metanolin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa, 3000 €