Alat: Historiatieteet, arkeologia

Matti Leiviskä (Filosofian lisensiaatti) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Pohjanmaan synty - Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle,24000€
Matleena Sopanen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Maallikkosaarnaaja modernin murroksessa – Suomen evankelisluterilaisen kirkon saarnalupatutkinto ja kansalaisyhteiskunnan rakentuminen vuosina 1869–1939,12000€
Elina Hakoniemi (Valtiotieteiden maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Luokkaa, yhteiskuntaa vai hyvinvointivaltiota varten? Sosiaalidemokraatit, koulutus ja sivistys 1900–1970,24000€
Kaisa Harju (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Exporting Expertise: Somalia-Finland Tuberculosis Control Support and Training Project, 1980–1990,12000€
Outi Korhonen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Hailuotolaisten muuttuva ympäristösuhde 1740-1900,24000€
Anna Huhtala (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2018
väitöskirjaan: Arvaamaton kuolema arvojen ja asenteiden heijastajana - Väkivalta ja onnettomuuskuolemien julkinen käsittely Suomessa 1920-1930-luvuilla,24000€
Kenneth Partti (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2018
väitöskirjaan: The Impact of the Linguistic Turns in Finnish and Swedish History Dissertations 1970-2010,12000€
Marika Hyttinen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2018
väitöskirjaan: Oulun Pikisaaren pikiruukki – historiallisen arkeologian tutkimus varhaismodernin pikiruukkiyhteisön arjesta ja maailmankuvasta 1640-1850,12000€
Outi Korhonen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2018
väitöskirjaan: Hailuotolaisten muuttuva ympäristösuhde 1740–1900,24000€
Wiivi-Maria Jouttijärvi (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2018
väitöskirjaan: Muistot ja kansallinen historiakulttuuri: Neuvostoajan muistojen periytyminen virolaisissa suvuissa,24000€