Alat: Historiatieteet, arkeologia

Kim Kousa (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2020
väitöskirjaan: Commonwealth for Expansion or Preservation? Warfare, Public Sphere and Political Thought in the English Commonwealth, 1649–1653,24000€
Tuomas Rantala (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2020
väitöskirjaan: J. E. Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä,12000€
Sonja Tanhua (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2020
väitöskirjaan: Kolttasaamelaisten kyläkokous – historiallinen instituutio, poliittisen toiminnan ja vaikuttamisen väline,24000€
Ida Vesterinen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2020
väitöskirjaan: Orders of history: An ethnographic study on history education and the enacted curriculum,12000€
Elina Hakoniemi (Valtiotieteiden maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Luokkaa, yhteiskuntaa vai hyvinvointivaltiota varten? Sosiaalidemokraatit, koulutus ja sivistys 1900–1970,24000€
Kaisa Harju (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Exporting Expertise: Somalia-Finland Tuberculosis Control Support and Training Project, 1980–1990,12000€
Outi Korhonen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Hailuotolaisten muuttuva ympäristösuhde 1740-1900,24000€
Matti Leiviskä (Filosofian lisensiaatti) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Pohjanmaan synty - Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle,24000€
Matleena Sopanen (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2019
väitöskirjaan: Maallikkosaarnaaja modernin murroksessa – Suomen evankelisluterilaisen kirkon saarnalupatutkinto ja kansalaisyhteiskunnan rakentuminen vuosina 1869–1939,12000€
Anna Huhtala (Filosofian maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2018
väitöskirjaan: Arvaamaton kuolema arvojen ja asenteiden heijastajana - Väkivalta ja onnettomuuskuolemien julkinen käsittely Suomessa 1920-1930-luvuilla,24000€