Alat: Käyttäytymistieteet

Ariane Tretow (Master of Science Neurocognitive Psychology) | Käyttäytymistieteet | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Characterizing longitudinal neurocognitive profiles of children with and without reading difficulties during the transition into adulthood: an in-depth investigation into readers with and without family risk for dyslexia,26000€
Salla Kaikkonen (psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Virtual Reality Interventions in the Prevention of Intimate Partner Violence,26000€
Jenni Laurell (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Finnish adolescents’ learning mindsets,26000€
Jenni Pieniniemi (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2023
tutkimusvierailuun: Peruskoulun opettajan kasvattajuus. Tapaustutkimuksia pedagogisesta päätöksenteosta katsomus- ja arvokasvatustilanteissa,8000€
Juuso Repo (valtiotieteiden maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Emotional and Academic Adjustment among Adolescents during the COVID-19 Pandemic,13000€
Suvi Karjalainen (psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Kehollisen aistitiedon käsittelyn hermostollinen perusta autismikirjon häiriössä,26000€
Maija Puromies (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Sosiaalisena musiikkikasvatusmenetelmänä Vantaan Tempo-orkesterit,13000€
Sini Davies (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Knowledge Creation through Invention Pedagogy,26000€
Fatemeh Irani (master of art in clinical psychology) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Neural dynamics of social influence on opinion change,13000€
Jenni Riikka Ahokas (filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
tutkimusvierailuun Cambridgen yliopistoon,5035€