Alat: Käyttäytymistieteet

Anni Nora (Psykologian maisteri, tekniikan tohtori) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen puheen aikalukitusta käsittelystä aivokuorella kehityksellisessä kielihäiriössä,23000€
Oona Piipponen (Master of Arts (Honours)) | Käyttäytymistieteet | 2019
tutkimusvierailuun: Lasten kulttuurienvälisiä kohtaamisia satukirjeenvaihdon kautta,1000€
Sanna Villarreal (Psykologian lisensiaatti, neuropsykologian erikoispsykologi) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjaan: Uuden teknologisen sovelluksen hyödyntäminen aivoverenkiertohäiriöpotilaiden visuaalisen tarkkaavuuden arvioinnissa ja kuntoutuksessa,12000€
Kaisamari Kostilainen (Musiikkiterapeutti, filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjaan: Ennenaikaisesti syntyneiden lasten aivovasteet emotionaalisille äänille sekä vanhempien laulamisen vaikutukset kuuloerottelukykyyn ja vuorovaikutussuhteen kehitykseen ennenaikaisen syntymän jälkeen,12000€
Juulia Lahdenperä (Filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjatyön "Supporting quality of learning through learning environments: A comparison of students' experiences of different instructional designs in university mathematics" loppuunsaattamiseen,24000€
Enrico Glerean (Doctor of Technology in Cognitive Science) | Käyttäytymistieteet | 2018
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Disentangling the neuronal correlates of inter-individual differences: from cognition to spectrum disorders,18000€
Ilona Ruotsalainen (Liikuntatieteiden maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2018
väitöskirjaan: Fyysisen aktiivisuuden ja aerobisen kunnon yhteys kognitiivisten toimintojen taustalla oleviin aivorakenteisiin ja aivotoimintaan,24000€
Kaisamari Kostilainen (Musiikkiterapeutti, filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2018
väitöskirjaan: Ennenaikaisesti syntyneiden lasten aivovasteet emotionaalisille äänille sekä vanhempien laulamisen vaikutukset kuuloerottelukykyyn ja vuorovaikutussuhteen kehitykseen ennenaikaisen syntymän jälkeen,24000€
Pilleriin Sikka (Master of Science in Neuroscience; Master of Science in Psychology) | Käyttäytymistieteet | 2018
väitöskirjaan: Neurocognitive Basis of Dream Emotions,6000€
Hietanen Jonne (Psykologi) | Käyttäytymistieteet | 2017
väitöskirjaan: Katsekontaktin vaikutus itsetietoisuuteen,24000€