Alat: Käyttäytymistieteet

Fatemeh Irani (master of art in clinical psychology) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Neural dynamics of social influence on opinion change,13000€
Suvi Karjalainen (psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Kehollisen aistitiedon käsittelyn hermostollinen perusta autismikirjon häiriössä,26000€
Maija Puromies (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Sosiaalisena musiikkikasvatusmenetelmänä Vantaan Tempo-orkesterit,13000€
Sini Davies (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2022
väitöskirjaan: Knowledge Creation through Invention Pedagogy,26000€
Jenni Riikka Ahokas (filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
tutkimusvierailuun Cambridgen yliopistoon,5035€
Laura Kortesoja (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Unen, vuorokausirytmin ja teknologiankäytön vaikutukset yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden koulumenestykseen ja hyvinvointiin,24000€
Maija Salokivi (filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Early adolescents’ emotional skills in music therapy: Assessment development research,24000€
Riikka Suhonen (filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Globaali kansalaisuus ammatillisen koulutuksen poliittisissa diskursseissa ja käytännöissä,2800€
Jaakko Tammilehto (psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Tunteiden säätely: Sosiaaliset ja kognitiiviset tekijät sekä päivittäinen dynamiikka,12000€
Anna Aksiuto (Master in Cognitive Science) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: Prediction of empathetic personality traits from brain and bodily responses,15000€