Alat: Käyttäytymistieteet

Pilleriin Sikka (Doctor of Philosophy (Psychology)) | Käyttäytymistieteet | 2020
post doc research: Emotions Across Different States of Consciousness: From Wakefulness to Sleep,12000€
Sofia Volynets (Master of Science in Psychology) | Käyttäytymistieteet | 2020
Doctoral thesis "Organization of emotions in the human brain and body: the full affective space",15000€
Anna Aksiuto (Master in Cognitive Science) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: Prediction of empathetic personality traits from brain and bodily responses,15000€
Viktória Roxána Balla (Master of Arts in Psychology) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: The effect of sleep on the formation and consolidation of language-related memory traces in the brain,16000€
Katariina Nuutila (Kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: Alakoululaisten kiinnostuksen, minäpystyvyyden ja osaamisen väliset suhteet yksittäisissä tehtävissä ja yli ajan,10000€
Anni Nora (Psykologian maisteri, tekniikan tohtori) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen puheen aikalukitusta käsittelystä aivokuorella kehityksellisessä kielihäiriössä,23000€
Oona Piipponen (Master of Arts (Honours)) | Käyttäytymistieteet | 2019
tutkimusvierailuun: Lasten kulttuurienvälisiä kohtaamisia satukirjeenvaihdon kautta,1000€
Sanna Villarreal (Psykologian lisensiaatti, neuropsykologian erikoispsykologi) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjaan: Uuden teknologisen sovelluksen hyödyntäminen aivoverenkiertohäiriöpotilaiden visuaalisen tarkkaavuuden arvioinnissa ja kuntoutuksessa,12000€
Kaisamari Kostilainen (Musiikkiterapeutti, filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjaan: Ennenaikaisesti syntyneiden lasten aivovasteet emotionaalisille äänille sekä vanhempien laulamisen vaikutukset kuuloerottelukykyyn ja vuorovaikutussuhteen kehitykseen ennenaikaisen syntymän jälkeen,12000€
Juulia Lahdenperä (Filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjatyön "Supporting quality of learning through learning environments: A comparison of students' experiences of different instructional designs in university mathematics" loppuunsaattamiseen,24000€