Alat: Käyttäytymistieteet

Laura Kortesoja (kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Unen, vuorokausirytmin ja teknologiankäytön vaikutukset yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden koulumenestykseen ja hyvinvointiin,24000€
Maija Salokivi (filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Early adolescents’ emotional skills in music therapy: Assessment development research,24000€
Riikka Suhonen (filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Globaali kansalaisuus ammatillisen koulutuksen poliittisissa diskursseissa ja käytännöissä,2800€
Jaakko Tammilehto (psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Tunteiden säätely: Sosiaaliset ja kognitiiviset tekijät sekä päivittäinen dynamiikka,12000€
Sofia Volynets (Master of Science in Psychology) | Käyttäytymistieteet | 2020
Doctoral thesis "Organization of emotions in the human brain and body: the full affective space",15000€
Anna Aksiuto (Master in Cognitive Science) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: Prediction of empathetic personality traits from brain and bodily responses,15000€
Viktória Roxána Balla (Master of Arts in Psychology) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: The effect of sleep on the formation and consolidation of language-related memory traces in the brain,16000€
Katariina Nuutila (Kasvatustieteen maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: Alakoululaisten kiinnostuksen, minäpystyvyyden ja osaamisen väliset suhteet yksittäisissä tehtävissä ja yli ajan,10000€
Kristiina Relander (Neuropsykologian erikoispsykologi, psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2020
väitöskirjaan: Valtimotaudin ja sen leikkaushoidon vaikutukset tiedonkäsittelyyn, muutoksia ennustavat tekijät sekä yhteys pitkäaikaisennusteeseen,15000€
Pilleriin Sikka (Doctor of Philosophy (Psychology)) | Käyttäytymistieteet | 2020
post doc research: Emotions Across Different States of Consciousness: From Wakefulness to Sleep,12000€