Alat: Kemia

Joni Järvenpää (proviisori) | Kemia | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Mikromuovien kulkeutuminen soluun ja niiden terveysvaikutusten tutkiminen,13000€
Annika Lehmann (Master of Science in Chemistry) | Kemia | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Low-Valent Group 13 & 15 Compounds for Small Molecule Activation,13000€
Surachet Imlimthan (Doctor of Philosophy) | Kemia | 2022
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Development of Theranostic Agents Based on Fibroblast Activation Protein Inhibitor (FAPI) for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT),30000€
Matti Leskinen (filosofian maisteri, tohtorikoulutettava) | Kemia | 2022
väitöskirjaan: Selluloosan 3D-tulostus liuoksesta: teoriasta käytäntöön,26000€
Dattatraya Ukale (PhD) | Kemia | 2022
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Multiply-entangled de novo proteins,24000€
Marjaana Taimisto (FL) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Uusien organokalkogenidejä sisältävien ruteniumkompleksien valmistus ja karakterisointi sekä reaktio-olosuhteiden ja reaktioreitin tutkiminen,8000€
Johanna Paajanen (Master of Science) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Electroblowing synthesis of ceramic submicron fibers for efficient and ecological purification of radioactive wastewater,5000€
Kajsa Roslund (filosofian maisteri) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Identifying volatile biomarkers for oral bacteria responsible for periodontitis and dental abscess.,24000€
Damla Serper (Doctoral candidate) | Kemia | 2021
tutkimusvierailuun: Computational fluid dynamics (CFD) applied to suspension flow within a basket-type centrifugal filter,6375€
Marianna Manninen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2020
väitöskirjaan Näkymättömästä näkyvää: kuinka herättää opiskelijoiden ja suuren yleisön kiinnostus kasvikemiaa kohtaan,12000€