Alat: Kemia

Tuomo Kainulainen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2019
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€
Salla Hakkola (Filosofian maisteri) | Kemia | 2019
väitöskirjaan: Kauran bioaktiiviset yhdisteet - mahdolliset kauran käytön ja suoliston hyvinvoinnin biotunnisteet,12000€
Tuomo Kainulainen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2018
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€
Kainulainen Tuomo (Filosofian maisteri) | Kemia | 2017
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€
Marko Melander (Tekniikan tohtori) | Kemia | 2016
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Koctails - Kinetics of charge-transfer at liquid-solid interfaces,24000€
Johanna Salo (Filosofian maisteri) | Kemia | 2016
väitöskirjaan: Impact of a novel purple-fleshed potato cultivar to post-prandial state and metabolism,22000€
Sari Pihlasalo (Filosofian maisteri) | Kemia |
Tutkimukseen: Epäspesifistä sitoutumista hyödyntävän menetelmän kehittäminen juomaveden laaduntarkkailuun,11000€
Jaana Putula (Filosofian maisteri) | Kemia |
Väitöskirjatyöhön: Oreksiinin ja oreksiinireseptorin välisen vuorovaikutuksen kartoitus käyttäen kimeerisiä oreksiinireseptoreita,21000€
Emma Raitoharju (Filsofian maisteri) | Kemia |
Väitöskirjatyöhön: Ateroskleroosin molekylaariset profiilit, keskittyen ADAM8-geeniin ja miRNA:ihin,11000€
Petri Kanninen (Master of Science) | Kemia |
Väitöskirjatyöhön: Uusia nanorakenteisia katalyyttimateriaaleja suora-alkoholipolttokennoihin ja mikrorakenteiden vaikutus vetypolttokennon toimintaan,11000€