Alat: Kemia

Marianna Manninen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2020
väitöskirjaan Näkymättömästä näkyvää: kuinka herättää opiskelijoiden ja suuren yleisön kiinnostus kasvikemiaa kohtaan,12000€
Patrik Runeberg (FM) | Kemia | 2020
väitöskirjaan: Oxidative transformations of polyphenols and polyols from biorefineries,12000€
Ville Saarnio (Filosofian maisteri) | Kemia | 2020
väitöskirjan viimeistelyyn: Älykkäiden koettimien kehittely virusten nukleiinihappojen havaitsemiseksi solujen infektiossa,12000€
Salla Hakkola (Filosofian maisteri) | Kemia | 2019
väitöskirjaan: Kauran bioaktiiviset yhdisteet - mahdolliset kauran käytön ja suoliston hyvinvoinnin biotunnisteet,12000€
Tuomo Kainulainen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2019
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€
Tuomo Kainulainen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2018
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€
Kainulainen Tuomo (Filosofian maisteri) | Kemia | 2017
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€
Marko Melander (Tekniikan tohtori) | Kemia | 2016
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Koctails - Kinetics of charge-transfer at liquid-solid interfaces,24000€
Johanna Salo (Filosofian maisteri) | Kemia | 2016
väitöskirjaan: Impact of a novel purple-fleshed potato cultivar to post-prandial state and metabolism,22000€
Anu Alhoranta (Filosofian maisteri) | Kemia |
Väitöskirjatyöhön: Ärsykkeeseen reagoivat tähtimäiset amfifiiliset lohkokopolymeerit,21000€