Alat: Kemia

Johanna Paajanen (Master of Science) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Electroblowing synthesis of ceramic submicron fibers for efficient and ecological purification of radioactive wastewater,5000€
Kajsa Roslund (filosofian maisteri) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Identifying volatile biomarkers for oral bacteria responsible for periodontitis and dental abscess.,24000€
Damla Serper (Doctoral candidate) | Kemia | 2021
tutkimusvierailuun: Computational fluid dynamics (CFD) applied to suspension flow within a basket-type centrifugal filter,6375€
Marjaana Taimisto (FL) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Uusien organokalkogenidejä sisältävien ruteniumkompleksien valmistus ja karakterisointi sekä reaktio-olosuhteiden ja reaktioreitin tutkiminen,8000€
Marianna Manninen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2020
väitöskirjaan Näkymättömästä näkyvää: kuinka herättää opiskelijoiden ja suuren yleisön kiinnostus kasvikemiaa kohtaan,12000€
Patrik Runeberg (FM) | Kemia | 2020
väitöskirjaan: Oxidative transformations of polyphenols and polyols from biorefineries,12000€
Ville Saarnio (Filosofian maisteri) | Kemia | 2020
väitöskirjan viimeistelyyn: Älykkäiden koettimien kehittely virusten nukleiinihappojen havaitsemiseksi solujen infektiossa,12000€
Salla Hakkola (Filosofian maisteri) | Kemia | 2019
väitöskirjaan: Kauran bioaktiiviset yhdisteet - mahdolliset kauran käytön ja suoliston hyvinvoinnin biotunnisteet,12000€
Tuomo Kainulainen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2019
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€
Tuomo Kainulainen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2018
väitöskirjaan: Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen,24000€