Alat: Kemia

Emma Raitoharju (Filsofian maisteri) | Kemia |
Väitöskirjatyöhön: Ateroskleroosin molekylaariset profiilit, keskittyen ADAM8-geeniin ja miRNA:ihin,11000€
Petri Kanninen (Master of Science) | Kemia |
Väitöskirjatyöhön: Uusia nanorakenteisia katalyyttimateriaaleja suora-alkoholipolttokennoihin ja mikrorakenteiden vaikutus vetypolttokennon toimintaan,11000€
Pekka Poutiainen (Filosofian maisteri) | Kemia |
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Eturauhassyövän hoitoon sopivien androgeenireseptorin estäjämolekyylien suunnittelu, synteesi ja biologinen testaus,11000€
Vivek Sharma (Doctor of Philosophy) | Kemia |
Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Structural and Functional Analysis of Respiratory Complex I using Large Scale Molecular Dynamics Simulations,26000€
Antti Karttunen (Dosentti, filosofian tohtori) | Kemia |
Post doc -tutkimukseen: Uudet kvanttikemialliset menetelmät kiinteän aineen materiaalitutkimuksessa,26000€
Aleksandar Todorov (Master of Science) | Kemia |
Väitöskirjaan aiheesta Novel tautomeric switch molecules: Synthesis and application of controllable switching between 4-hydroxyquinoline and 4-oxo-1,4-dihydroquinoline derivatives,22000€
Vilja Siitonen (Filosofian maisteri) | Kemia |
Väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen: Antibioottien biosynteesin tutkiminen ja muokkaaminen,12000€
Jani-Markus Malho (Tekniikan tohtori, TkT) | Kemia | 2015
Tutkimukseen: Monitoiminnalisten ja funktionaalisten hybridihydrogeelien luominen lääketieteellisiin sovelluksiin,18000€
Milla Suominen (Filosofian maisteri) | Kemia | 2015
Väitöskirjaan: Johdepolymeeri-grafeeni -komposiittimateriaalit kestävän energian sovelluksissa,24000€
Anu Alhoranta (Filosofian maisteri) | Kemia |
Väitöskirjatyöhön: Ärsykkeeseen reagoivat tähtimäiset amfifiiliset lohkokopolymeerit,21000€