Alat: Kielitiede

Katariina Leino (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2021
väitöskirjaan: Suomen genetiivisubjekti,24000€
Niko Partanen (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2021
väitöskirjaan: Grammatical variation in Komi,12000€
Elisa Repo (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2021
koulun lisääntyvää kielellistä moninaisuutta käsittelevän väitöskirjan viimeistely vierailevana tutkijana University of Californiassa Berkeleyssa Yhdysvalloissa 1.1.2022 - 31.12.2022,4000€
Krista Teeri-Niknammoghadam (filosofian tohtori) | Kielitiede | 2021
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Mitä "kielioppi" tarkoittaa?,28000€
Mariann Bernhardt (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Definiteness and differential object marking in Mordvinic,12000€
Sofia Björklöf (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Länsi-Inkerin ja Koillis-Viron kielikontaktitilanne itämerensuomen varieteettien sanaston diffuusion näkökulmasta,24000€
Riikka Iso-Ahola (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Kaunokirjallisuutta karjalaksi - uhanalaisen kielen käännöskulttuurit,12000€
Aleksi Mäkilähde (Filosofian tohtori) | Kielitiede | 2020
post doc -tutkimukseen: Historiallinen näkökulma koodinvaihdon kielioppiin,28000€
Jaakko Raunamaa (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Muinaiset itämerensuomalaiset henkilönnimisysteemit,12000€
Juha Kuokkala (Filosofian maisteri, diplomi-insinööri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjan viimeistelyyn: Itämerensuomen ja saamen jälkitavun labiaalivokaalien historia,6000€