Alat: Kielitiede

Eveliina Mäntylä (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Imperatiivin ja liitepartikkelien yhdistelmät affektisina konstruktioina,13000€
Roosa Suomalainen (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Lukijan ääni: lukijuuden kokemuksen kuvaaminen 2020-luvun Suomessa,26000€
Emilia Tuuri (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Liiketilanteiden kielentäminen suomen kielessä: typologinen, kielensisäinen ja yksilöllinen variaatio,13000€
Veera Hatakka (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2022
väitöskirjaan: Värin rajoilla: Suomen kielen värinkuvauskeinoja ja niillä luotavia merkityksiä,13000€
Urpo Kantola (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2022
väitöskirjaan: Roomalaiset nimet kreikankielisissä primaarilähteissä roomalaisten idän-laajentumisen ajalla: kirjoitusasut ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "oikeinkirjoitus".,13000€
Johanna Rastas (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2022
väitöskirjaan: Kollektiivisen identiteetin ilmeneminen Amerikan siirtokuntalaisten kirjeissä Rockingham-ryhmälle 1764–1777,17300€
Katariina Leino (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2021
väitöskirjaan: Suomen genetiivisubjekti,24000€
Niko Partanen (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2021
väitöskirjaan: Grammatical variation in Komi,12000€
Elisa Repo (filosofian maisteri) | Kielitiede | 2021
koulun lisääntyvää kielellistä moninaisuutta käsittelevän väitöskirjan viimeistely vierailevana tutkijana University of Californiassa Berkeleyssa Yhdysvalloissa 1.1.2022 - 31.12.2022,4000€
Krista Teeri-Niknammoghadam (filosofian tohtori) | Kielitiede | 2021
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Mitä "kielioppi" tarkoittaa?,28000€