Alat: Kielitiede

Tanja Toropainen (Filosofian tohtori ) | Kielitiede | 2019
post doc -tutkimukseen: Ortografiset kerrostumat Mikael Agricolan teoksissa,28000€
Aino Liira (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2018
väitöskirjaan: Paratextual communication in Middle English manuscripts and early printed editions of the Polychronicon,24000€
Ksenia Eskola (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2018
väitöskirjaan: Suomalaisuus ja venäläisyys henkilönnimistössä. Kielten ja identiteettien kohtaaminen etu- ja sukunimissä 1900- ja 2000-luvuilla,12000€
Pauliina Peltonen (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2018
väitöskirjaan: Towards Efficient Communication in L2 English: The Interplay between Fluency and Problem-solving Mechanisms,12000€
Priiki Katri (Filosofian tohtori) | Kielitiede | 2017
tutkimusvierailuun Tarton yliopistoon osana post doc -hanketta Toi ja tota noin. Miten pronominista tuli partikkeli?,12000€
Puupponen Anna (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2017
väitöskirjaan: Käsien ulottumattomissa – Päällä ja keholla tuotettujen liikkeiden ja asentojen muodot ja funktiot suomalaisessa viittomakielessä,12000€
Saloranta Antti (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2017
väitöskirjaan: Suomen kielen fonologisen pituusopposition harjoittaminen kuuntele ja toista -harjoittelulla,24000€
Aleksi Mäkilähde (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2016
väitöskirjaan: Kielen valinta ja koodinvaihto uuden ajan alun englantilaisissa koulunäytelmissä: Pragmafilologinen tutkimus,10000€
Chingduang Yurayong (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2016
väitöskirjaan: Postposed demonstrative in Finno-Ugric and Slavic dialects of North Russia from the 10th to 20th century,24000€
Lasse Hämäläinen (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2016
väitöskirjaan: Nimet verkkoyhteisöissä,24000€