Alat: Kielitiede

Aleksi Mäkilähde (Filosofian tohtori) | Kielitiede | 2020
post doc -tutkimukseen: Historiallinen näkökulma koodinvaihdon kielioppiin,28000€
Jaakko Raunamaa (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Muinaiset itämerensuomalaiset henkilönnimisysteemit,12000€
Tanja Toropainen (Filosofian tohtori ) | Kielitiede | 2019
post doc -tutkimukseen: Ortografiset kerrostumat Mikael Agricolan teoksissa,28000€
Juha Kuokkala (Filosofian maisteri, diplomi-insinööri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjan viimeistelyyn: Itämerensuomen ja saamen jälkitavun labiaalivokaalien historia,6000€
Nana Lehtinen (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Kielikadon ilmeneminen ensimmäisen polven suomalaisten siirtolaisten puhumassa suomen kielessä Pohjois-Amerikassa,24000€
Ilona Lindh (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Kerronnallinen vuorovaikutus omakohtaisissa matkakirjoissa,12000€
Mirkka Salo (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Romanikieleen pohjautuva kieliaines Suomen romanien suomenkielisessä verkkokeskustelussa,6000€
Henri Satokangas (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Termien selittäminen ja havainnollistaminen oppi- ja tietokirjoissa,20000€
Aino Liira (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2018
väitöskirjaan: Paratextual communication in Middle English manuscripts and early printed editions of the Polychronicon,24000€
Ksenia Eskola (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2018
väitöskirjaan: Suomalaisuus ja venäläisyys henkilönnimistössä. Kielten ja identiteettien kohtaaminen etu- ja sukunimissä 1900- ja 2000-luvuilla,12000€