Alat: Kielitiede

Aleksi Mäkilähde (Filosofian tohtori) | Kielitiede | 2020
post doc -tutkimukseen: Historiallinen näkökulma koodinvaihdon kielioppiin,28000€
Jaakko Raunamaa (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Muinaiset itämerensuomalaiset henkilönnimisysteemit,12000€
Mariann Bernhardt (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Definiteness and differential object marking in Mordvinic,12000€
Sofia Björklöf (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Länsi-Inkerin ja Koillis-Viron kielikontaktitilanne itämerensuomen varieteettien sanaston diffuusion näkökulmasta,24000€
Riikka Iso-Ahola (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2020
väitöskirjaan: Kaunokirjallisuutta karjalaksi - uhanalaisen kielen käännöskulttuurit,12000€
Juha Kuokkala (Filosofian maisteri, diplomi-insinööri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjan viimeistelyyn: Itämerensuomen ja saamen jälkitavun labiaalivokaalien historia,6000€
Nana Lehtinen (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Kielikadon ilmeneminen ensimmäisen polven suomalaisten siirtolaisten puhumassa suomen kielessä Pohjois-Amerikassa,24000€
Ilona Lindh (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Kerronnallinen vuorovaikutus omakohtaisissa matkakirjoissa,12000€
Mirkka Salo (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Romanikieleen pohjautuva kieliaines Suomen romanien suomenkielisessä verkkokeskustelussa,6000€
Henri Satokangas (Filosofian maisteri) | Kielitiede | 2019
väitöskirjaan: Termien selittäminen ja havainnollistaminen oppi- ja tietokirjoissa,20000€