Alat: Lääke- ja terveystiede

Anni Saunajoki (lääketieteen lisensiaatti) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjaan: Glukoosirasituskokeen käyttö tyypin 2 diabeteksen ja sen komplikaatioiden ennustamisessa,12000€
Alina Suomalainen (FM) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjatyöhön: Microbial impact on host immune responses,12000€
Pihla Tommiska (lääketieteen kandidaatti, tohtorikoulutettava) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjaan: Krooninen kovakalvonalainen vuoto: uusiutumisten vähentäminen ja epidemiologia,12000€
Rebekka Claudia Wittrahm (Master of Science in Molecular Life Sciences) | Lääke- ja terveystiede | 2021
Alzheimerin taudin riskigeenien toimintamekanismeihin liittyvän väitöskirjatyön viimeistelyyn,12000€
Suvi Alenius (lääketieteen lisensiaatti) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjaan: Ennenaikaisen syntymän sosiaaliset vaikutukset,10000€
Latifeh Azizi (maisteri) | Lääke- ja terveystiede | 2021
solujen mekaanisia voimia aistivia rakenteita ja yhteyttä spontaaniin sepelvaltimon dissektioon käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen,12000€
Mohamed Geneid (silmätautien erikoislääkäri) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjaan: Relation of retinal vessel diameter and nerve fiber layer, macular thickness in OCT, HRT variables and other eye measurements and prevalence of certain ophthalmic diseases in a population-based cohort,12000€
Kati Karvonen (Master of Science, Master of Arts) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjaan: Autoimmune consequences induced by Borrelia burgdorferi,8000€
Vappu Nieminen-Pihala (filosofian maisteri) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjaan: Transcriptional regulation of mesenchymal cell differentiation,4000€
Soile Puhakka (FM, tohtorikoulutettava) | Lääke- ja terveystiede | 2021
väitöskirjaan: Vihreän elinympäristön, maiseman ja luontosuhteen yhteys liikunta-aktiivisuuteen eri ikäisillä suomalaisilla,24000€