Alat: Matematiikka ja tietojenkäsittely

Atena Rezaei (Doctor of Philosophy) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2020
väitöskirjatyöhön: Forward and Inverse Modeling via Finite Elements in EEG/MEG Source Localization: Application to Event Related Responses,24000€
Timo Hänninen (Filosofian tohtori ) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2019
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Multilineaarisen faktoroinnin teoria ja sovellukset (Theory and applications of multilinear factorization),28000€
Ville Puuska (Filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2018
väitöskirjaan: Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa,24000€
Ilvonen Liisa (Filosofian tohtori) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2017
post doc -tutkimukseen: Uusia tilastollisia menetelmiä menneiden ympäristöolosuhteiden ymmärtämiseksi,24000€
Iiris Sundin (o.s. Routa) (Diplomi-insinööri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2016
väitöskirjaan: Hoitoennusteiden interaktiivinen oppiminen yksilöllistetyssä lääketieteessä,24000€
Ilkka Launonen (Filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjaan: Paleoilmaston tutkimukseen soveltuvat aikasarja-analyysin menetelmät,22000€
Hande Topa (Master of Science) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjatyöhön aiheesta Probabilistic modeling of genomic data: An application to alternative splicing,22000€
Tommi Kauppinen (Diplomi-insinööri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjaan: Mathematical methods for planning and executing the exploration phase of mining,24000€
Andrey Maglyas (Master of Science) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjatyöhön: Software product management in the cloud,21000€
Jukka Toivanen (Filosofian maisteri (väitellyt)) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Tutkimukseen: Numeerisia menetelmiä sähkömagneettiseen muodon optimointiin,11000€