Alat: Matematiikka ja tietojenkäsittely

Pauliina Hirvi (diplomi-insinööri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Diffuusi optinen tomografia lasten aivokuvantamisessa,13000€
Noora Kartiosuo (filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Tilastollinen kausaalipäättely kompositionaalisen aineiston analysoinnissa - menetelmiä biologisten markkereiden välittävän roolin selvittämiseksi,13000€
Marianna Jantunen (kauppatieteiden maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2022
väitöskirjaan: Tekoälypohjaisten järjestelmien eettisten ja laadullisten ominaisuuksien kehittäminen,24500€
Giovanni Barbarino (Doctor of Philosophy) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2021
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Decorrelation Methods for Multi-Input nonstationary Signals,27600€
Atena Rezaei (Doctor of Philosophy) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2020
väitöskirjatyöhön: Forward and Inverse Modeling via Finite Elements in EEG/MEG Source Localization: Application to Event Related Responses,24000€
Timo Hänninen (Filosofian tohtori ) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2019
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Multilineaarisen faktoroinnin teoria ja sovellukset (Theory and applications of multilinear factorization),28000€
Ville Puuska (Filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2018
väitöskirjaan: Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa,24000€
Ilvonen Liisa (Filosofian tohtori) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2017
post doc -tutkimukseen: Uusia tilastollisia menetelmiä menneiden ympäristöolosuhteiden ymmärtämiseksi,24000€