Alat: Matematiikka ja tietojenkäsittely

Jukka Toivanen (Filosofian maisteri (väitellyt)) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Tutkimukseen: Numeerisia menetelmiä sähkömagneettiseen muodon optimointiin,11000€
Jyri Saarikoski (Filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjatyöhön: Tekstidokumenttien tiedonhaku neuroverkkomenetelmillä,11000€
Riikka Tuovinen (Filosofian lisensiaatti) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjatyöhön: Universaalit operaattorit ja invariantit aliavaruudet Hilbertin funktioavaruuksissa,22000€
Ilkka Launonen (Filosofian maisteri) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjaan: Paleoilmaston tutkimukseen soveltuvat aikasarja-analyysin menetelmät,22000€
Hande Topa (Master of Science) | Matematiikka ja tietojenkäsittely |
Väitöskirjatyöhön aiheesta Probabilistic modeling of genomic data: An application to alternative splicing,22000€