Alat: Suuret kulttuurihankkeet

Kansalliskirjasto | Suuret kulttuurihankkeet | 2022
Kohti kielellistä yhdenvertaisuutta. Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa, 240 000 €
Luonnonvarakeskus | Suuret kulttuurihankkeet | 2022
Metsäpatologia osana Suomen metsäkulttuuria - koko Suomi tutkii, 130 000 €
Turun yliopisto | Suuret kulttuurihankkeet | 2022
Suomalaisen kirjallisuuden atlas 1870–1940, 300 000 €
Åbo Akademi | Suuret kulttuurihankkeet | 2022
Suomen taidehistoria uusin silmin. Uuteen tutkimukseen perustuva yleiskatsaus taiteesta Suomessa esihistoriasta nykypäiviin, 240 000 €
Ilmakehätutkimuksen keskus (INAR), Helsingin yliopisto | Suuret kulttuurihankkeet | 2021
Monitaiteinen ja -tieteinen näyttely tutkimusaseman metsissä, soilla ja järvellä, 250 000 €
Romano Missio ry | Suuret kulttuurihankkeet | 2021
Elämää sukupolvien takaa -hankeen arkisto-osuuteen, 100 000 €
Suomalais-Ugrilainen Seura | Suuret kulttuurihankkeet | 2021
Manuscripta Castreniana - ainutlaatuiset käsikirjoitukset julki, 150 000 €
Tampereen yliopisto | Suuret kulttuurihankkeet | 2021
Translocalis-tutkimus- ja kulttuurihanke: Lukijakirjeet kansalaisyhteiskunnan äänenä ja uutena kulttuuriperintönä, 279 000 €
Bad Dog Productions | Suuret kulttuurihankkeet | 2021
Tunturikettu-hanke, 120 000 €
Game Music Collective Oy | Suuret kulttuurihankkeet | 2020
Game Music Collectiven suomalaisen pelimusiikkiäänitteen tekeminen, julkaisukonsertin järjestäminen sekä musiikkivideoiden tuottaminen , 200 000 €