Alat: Taiteenalojen tohtorintutkinnot

Närhinen Maija (Kuvataiteen maisteri) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot | 2017
taiteen tohtorintutkintoon: Tutkimus kuvaamisen tavoista,24000€
Visa Kuoppala (Musiikin maisteri) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot | 2016
taiteen tohtoritutkintoon: Composition as Interaction: The Significance of Digitally Mediated Compositional Workflow in Electroacoustic Music,12000€
Laura Nissinen (Valokuvaaja) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot | 2016
väitöskirjatutkimukseen Abstraktio suomalaisessa valokuvataiteessa,12000€
Kukka Ilona Paavilainen (Kuvataiteen maisteri) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot | 2016
väitöskirjatyöhön: Maalaus tutkimuksena,20150€
Saara Pyykkö (Maisema-arkkitehti) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot | 2016
tekniikan tohtorin tutkintoon liittyvään arkkitehtuurin alan väitöskirjaan aiheesta Uuden alueen värisuunnittelun metodit: kohteena Koivusaari,12000€
Kukka Ilona Paavilainen (Kuvataiteenmaisteri, hum.kand.) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot |
Maalauksen ilmaisullisia ominaisuuksia purkavaan kuvataiteen väitöstutkimukseen,14000€
Annu-Johanna Wilenius (Taiteen maisteri, filosofian maisteri) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot |
Väitöskirjan Semi-detached Ger with a Garden: Experience of Self, Community and Environment through Urbanizing Mongolia loppuunsaattamiseen syyslukukaudella 2014,11000€
Marko Karo (Master of Arts, oikeustieteen maisteri, valokuvataiteilija) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot |
Valokuva-arkistoa taiteellisen työskentelyn välineenä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen,12000€
Marika Orenius (Kuvataiteen maisteri) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot |
Väitöskirjaan: HOME BASE – Bodily Response and Spatial Experiences processed to works of art,15000€
Elina Saloranta (Taiteen maisteri, Master of Fine Arts) | Taiteenalojen tohtorintutkinnot |
Väitöskirjatyöhön: Tutkielmia kuvan, sanan ja äänen vuorovaikutuksesta,13000€