Alat: Viron rahasto

PhD, dotsent Pire Teras | Viron rahasto | 2020
stipendiumi konverentsikulude katteks,578€
PhD, suulise keele teadur Andriela Rääbis | Viron rahasto | 2020
probleemide lahendamine Eesti hädaabikõnedes,950€
MA Taisto-Kalevi Raudalainen | Viron rahasto | 2020
kaksikielisen kansanpukututkimuksen "Järvisaaren ämmäin parit ja perät / Järvisaare vaarema pärandus" käännöstöihin (viro-suomi, suomi-viro) sekä inkerin murrekielen tarkistamiseen,772€
PhD student Mariann Proos | Viron rahasto | 2020
writing and publishing my doctoral dissertation "Polysemy of Estonian perception verbs: experimental and corpus-based methods in meaning research",1400€
PhD Pärtel Lippus | Viron rahasto | 2020
participation in the Speech Prosody 2020 conference in Tokio,1000€
FM Järvi Lipasti | Viron rahasto | 2020
Heli Laaksosen runokokoelmien Aapinen ja Ykkönen kääntämiseen,650€
PhD Nikolay Kuznetsov | Viron rahasto | 2020
participation in the 13th International Congress for Finno-Ugric Studies in Vienna,850€
PhD, vanemteadur Tiit Hennoste | Viron rahasto | 2020
abiraha osalemiseks ettekandega Rahvusvahelisel fennougristika kongressil Viinis 16-21. augustini 2020,1000€
PhD Heinike Heinsoo | Viron rahasto | 2020
osallistuminen Kansainväliseen Fennougristikonferenssiin CIFU XII Wienissä,800€
PhD Eva Liina Asu-Garcia | Viron rahasto | 2020
for the participation at the 10th International Conference on Speech Prosody that will take place in Tokyo 24-28 May 2020,1000€