Alat: Viron rahasto

PhD Pärtel Lippus | Viron rahasto | 2020
participation in the Speech Prosody 2020 conference in Tokio,1000€
FM Järvi Lipasti | Viron rahasto | 2020
Heli Laaksosen runokokoelmien Aapinen ja Ykkönen kääntämiseen,650€
PhD Nikolay Kuznetsov | Viron rahasto | 2020
participation in the 13th International Congress for Finno-Ugric Studies in Vienna,850€
PhD, vanemteadur Tiit Hennoste | Viron rahasto | 2020
abiraha osalemiseks ettekandega Rahvusvahelisel fennougristika kongressil Viinis 16-21. augustini 2020,1000€
PhD Heinike Heinsoo | Viron rahasto | 2020
osallistuminen Kansainväliseen Fennougristikonferenssiin CIFU XII Wienissä,800€
PhD Eva Liina Asu-Garcia | Viron rahasto | 2020
for the participation at the 10th International Conference on Speech Prosody that will take place in Tokyo 24-28 May 2020,1000€
Kääntäjä Kai Aarelaid | Viron rahasto | 2020
suomenkielisen runouden virontaminen virtuaaliseen runoantologiaan Viron runokartta,1000€
Raili Pool (Tartu Ülikooli dotsent) | Viron rahasto | 2018
Viroa toisena ja vieraana kielenä oppijalle tarkoitetun oppimissanaston "Eesti keele verbirektsioone" uuden version päivittämiseen ja kehittämiseen,1200€
Andriela Rääbis (PhD, suulise keele teadur) | Viron rahasto | 2018
ICCA (5th International Conference of Conversation Analysis 11.–15.07.2018 Loughborough, Iso-Britannia) -konferenssiin osallistumiseen ja "Co-constructing complaints about school in Estonian everyday conversations" -esitelmän pitämiseen,900€
Tiit-Rein Viitso (Emeritusprofessori) | Viron rahasto | 2018
Kordelinin Viron rahaston palkinto,3000€