Alat: Yhteiskuntatieteet

Selma Gaily-Luoma (psykologian maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Itsemurhaa yrittäneiden kokemukset,9000€
Maarit Lehtinen (psykologian maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Minäkäsitys persoonallisuushaastatteluissa,13000€
Joonas Luukkonen (yhteiskuntatieteiden maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Paikka, luokka ja kulttuuri. Eriarvoisuus kontekstuaalisena sosiokulttuurisena prosessina kouluissa,26000€
Ilona Mettiäinen (hallintotieteiden maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2022
väitöskirjan viimeistelyyn: Tiedon käyttö ja yhteistoiminnallinen tuottaminen ilmastonmuutoksen strategisten ratkaisujen muotoilussa arktisella alueella,26000€
Risto Niemikari (yhteiskuntatieteiden maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2022
väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Political Usage of Media by Mainstream and Anti-Establishment Political Actors in Finland,13000€
Paula Paajanen (YTM) | Yhteiskuntatieteet | 2022
väitöskirjaan: Ryhmien väliset suhteet monikulttuurisilla asuinalueilla: Segregaatio ja kontaktit pienten lasten äitien arjessa,26000€
Lieve Vanleeuw (Bachelor in Social Work, Master in Philosophy) | Yhteiskuntatieteet | 2022
väitöskirjaan: Investigating the role of formal and informal social protection in alleviating the burden of Tuberculosis (TB) on patients and their households in Cape Town, South Africa.,26000€
Raushan Aman (Master of Science (MSc) in Economics) | Yhteiskuntatieteet | 2022
väitöskirjaan: Migrant Women Entrepreneurship and the Entrepreneurial Ecosystem,13000€
Outi Blackburn (Kauppatieteiden maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2022
väitöskirjaan liittyvään tutkimusvierailuun: "Digital platforms in the transition to a circular economy",7000€
Yrjö Kallinen (yhteiskuntatieteen maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2022
väitöskirjaan: Puolimaailman pojat. Pienrikollinen alakulttuuri 2000-luvun alun Suomessa.,26000€