/ Ajankohtaista

Alfred Kordelinin 50 000 euron palkinnot kolmelle

Tänä vuonna Alfred Kordelinin säätiön palkinto myönnettiin Kapellimestari Dalia Stasevskalle, vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halmeelle ja biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvelle.

Kunkin palkinnon suuruus on 50 000 euroa. Alfred Kordelinin -palkinto jaetaan Suomessa joka vuosi tulevaisuuden tekijöille, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen.

”Kordelinin säätiön tarkoituksena on tukea laajasti suomalaista tiedettä ja kulttuuria. Laajuus ja monialaisuus välittyi myös säätiöön lähetetyissä 48 palkintoehdotuksessa. Tämän vuotiset palkinnon saajat edustavat parhaiten tulevaisuuden tekijöitä, sillä erinomaisten ansioidensa lisäksi he ovat toiminnallaan onnistuneet koskettamaan monia. Alfred Kordelinille oli tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi tieteen ja kulttuurin saavutuksista,” toteaa palkintotoimikunnan puheenjohtaja Juha Laaksonen.

Kuvat: Dalia Stasevska, Ilari Sääksjärvi (Kuva Hanna Oksanen/Turun yliopisto) ja Minna Halme (Kuva Mikko Käkelä)

Palkintotoimikunnan perustelut palkinnon myöntämiseksi

Kapellimestari Dalia Stasevska

”Arvostan leikkimielisyyttä. Jos on peloton ja antaa tilanteen viedä, tapahtuu aina odottamattomia asioita ja oivalluksia”, sanoo Stasevska.

Stasevska on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi maailman kuuluisimmista kapellimestareista. Perusteluissa todetaan, että Stasevska on kulttuurialan tulevaisuuden tekijä, joka on vaikuttavan kapellimestariuransa lisäksi osoittanut suurta tahtoa vaikuttaa yhteiskuntaamme kestävämmän, tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Dalia Stasevska on taiteilija, vaikuttaja sekä esikuva nuorille taitureille.

Stasevska on valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta, joka on kouluttanut maailmalle joukon kansainvälisesti arvostettuja kapellimestareita. Hän on kiinnostunut klassisen musiikin lisäksi laajasti musiikin eri lajeista sekä muista taiteista, erityisesti nykytaiteesta, ja ottaa niistä vaikutteita työhönsä. Tällä hetkellä Stasevska toimii Sinfonia Lahden ylikapellimestarina, BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana ja kansainvälisen Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana.

Katso Dalia Stasevskan haastattelu.

Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme

Minna Halme on tehnyt merkittävän uran vastuullisen liiketoiminnan parissa. Palkintoperusteluissa todetaan, että Halme on arvostettu tieteentekijä, opettaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän tekee työtään vahvasti asiaansa uskoen ja omia oppejaan noudattaen.

Perustelujen mukaan Halme on tutkimustyössään tuonut esiin, miten liiketoimintaa voidaan tehdä siten, että se on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää sekä pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevämpää. Hän on osoittanut, miten innovatiivisilla uusilla liiketoimintamalleilla voidaan ratkaista luontokadon, ilmastonmuutoksen tai globaalin köyhyyden kaltaisia suuria kestävän kehityksen ongelmia.

Minna Halmeesta on tullut kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, jonka opit ovat levinneet hänen oppilaidensa kautta ja muovanneet yrityksiä vastuullisemmiksi. Hänen työnsä on suoraan edesauttanut luomaan kestävämpää yhteiskuntaa – sekä Suomessa että globaalisti.

Minna Halme on työskennellyt johtamisen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2OO9, jossa hän on ollut perustamassa monitieteistä Creative Sustainability -maisteriohjelmaa, Aalto Global Impactia ja Aalto Sustainability Hubia.

Katso Minna Halmeen haastattelu

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi

Ilari Sääksjärvi on tehnyt merkittävän uran luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen parissa. Myös Sääksjärveä palkintotoimikunta kiittää hänen ansioistaan tieteentekijänä, opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Palkintoperusteluissa mainitaan erikseen Sääksjärven työ tiedekasvattajana: Turun yliopiston Lasten yliopiston tiedeleireillä Sääksjärvi on käynyt kertomassa sademetsistä ja tutkimusmatkoista sekä kierrellyt puhumassa päiväkodeissa ja kouluissa.

Sääksjärvi tutkii luonnon monimuotoisuutta ja on erityisen ansioitunut heikosti tunnettujen trooppisten hyönteisten monimuotoisuuden tutkimuksessa. Tutkimuksillaan ja kannanotoillaan Sääksjärvi on havainnollistanut, kuinka moninaisin tavoin luontokato on yhteydessä yhteiskunnan ja ympäristön tasapainoon. Tiedämme nyt, että luontokato ja ilmastonmuutos ovat kytköksissä myös terveyteen ja talouteen. Palkintotoimikunta pitää esimerkillisenä sitä, että Sääksjärvi on monipuolisesti lisännyt ja levittänyt tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja sen köyhtymisestä.

Sääksjärvi toimii tällä hetkellä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtajana ja Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtajana.

Katso Ilari Sääksjärven haastattelu

Palkintojen ehdottaminen, toimikunta ja valinta

Säätiö pyysi ehdotuksia palkinnonsaajiksi suomalaisilta yliopistoilta, taiteilija- ja kulttuurijärjestöiltä sekä aikaisemmin palkituilta toukokuussa 2022.  Palkinnonsaajat valitsi toimikunta, johon kuuluivat toimittaja Tuija Siltamäki, tietokirjailija Tiina Raevaara, professori Marja Makarow, yrittäjä Mika Anttonen, säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen (pj.) ja varapuheenjohtaja Jukka Seppälä.

Alfred Kordelinin -palkinnot jaetaan vuosittain Alfred Kordelinin syntymäpäivänä 6. marraskuuta.

Lisätiedot:
Erik Båsk, toimitusjohtaja Alfred Kordelinin säätiö + 358 040 825 8071,
erik. bask@kordelin.fi