Alfred Kordelinin palkinto 2021

Alfred Kordelinin palkinnot 2021

Roope Uusitalo

Julkistalouden professori Roope Uusitalolle myönnetään Alfred Kordelinin -palkinto hänen poikkeuksellisista yhteiskunnallisista ansioistaan. Uusitalolla on työssään Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana ollut keskeinen rooli tutkimustietoon pohjautuvan riippumattoman näkökulman tuomisessa talouspoliittiseen keskusteluun. Toimikunta kiittää Uusitaloa siitä, että hänen ansiostaan talouspolitiikan valmistelu ja päätöksenteko on Suomessa parantunut.

Tutkimustietoon pohjautuvasta vuorovaikutuksesta hyvä esimerkki on Talouspolitiikan arviointineuvoston (2017) esille nostama havainto, että suuri osa pelkän peruskoulun suorittaneista on työelämän ulkopuolella, ja arvio siitä, miten oppivelvollisuuden pidentäminen voisi ongelmaa korjata. Uusitalo on myös ahkera tiedon popularisoija, ja hänen yleistajuisten kirjoitustensa ansiosta talouspolitiikan asiasisältöjen on mahdollista avautua myös kansalaisille.

Kaari Utrio

Kaari Utrion elämäntyö kirjailijana, kustantajana ja yhteiskunnallinen vaikuttajana on vertaansa vailla. Utrio tunnetaan parhaiten poikkeuksellisen laajan lukijakunnan keränneistä historiallisista romaaneistaan. Toimikunta kiittää palkintoperusteluissaan sitä, että Utrio on työllään raivannut tietä tasa-arvoisemmalle kirjalliselle kulttuurille.

Toimikunta kiittää palkintoperusteluissaan sitä, että Utrio on työllään raivannut tietä tasa-arvoisemmalle kirjalliselle kulttuurille. Varsinkin kirjailijanuran alkuaikoina kriitikot suhtautuivat nuivasti naisen kirjoittamiin ja naisten suosimiin romaaneihin.

Utrio on rohkeasti ja johdonmukaisesti taistellut tasa-arvon puolesta. Hänen esiin nostamansa aiheet ovat herättäneet paljon keskustelua siitä, mikä menneisyydessä on muistamisen ja tutkimisen arvoista. Palkintotoimikuntaan teki vaikutuksen Utrion harvinaisen laaja osaaminen: Hän on tehnyt merkittävää työtä myös kustantajana edesmenneen puolisonsa Kai Linnilän kanssa. Amanita-kustantamo on julkaissut laadukasta kirjallisuutta lukuisilta eri aloilta.

Arkkitehtitoimisto Livady

Arkkitehtitoimisto Livadyn työssä perinteisten rakennuskohteiden korjaaminen ja restauroiminen, perinteisten puurakennusmenetelmien kehittäminen ja käsityötaito nousevat komeasti esille, toteaa toimikunta palkintoperusteluissaan. Arkkitehtitoimiston työ ulottuu Suomen keskiaikaisten kirkkojen kattotuolien korjaamisesta suojeltujen rakennusten rakennushistoriaselvitysten tekemiseen.

Erityisen arvokkaana toimikunta pitää sitä, että Livadyn tavoitteena on elinkaareton rakentaminen. Oikein huollettuina ja korjattuina rakennukset eivät vääjäämättä tule purkuikään missään elinkaarensa vaiheessa.