/ Ajankohtaista

Alfred Kordelinin -palkintojen valitsijat nimettiin

Alfred Kordelinin säätiö on nimennyt vuoden 2022 Alfred Kordelinin -palkintojen valitsijat. Säätiö myöntää kahdesta kolmeen 50 000 euron arvoista palkintoa, jotka julkistetaan 6. marraskuuta 2022. Palkinnon voi saada yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö toiminnastaan sivistyksen edistämiseksi.

Alfred Kordelinin -palkinnot valitsevat tänä vuonna FT, kirjailija Tiina Raevaara, professori Marja Makarow, päätoimittaja Tuija Siltamäki, yrittäjä Mika Anttonen ja professori Jukka Seppälä. Palkintotoimikunnan puheenjohtajana toimii säätiön hallituksen puheenjohtaja ekonomi Juha Laaksonen.

Vasemmalta: professori Marja Makarow (Kuva: Tekniikan Akatemia-säätiö), yrittäjä Mika Anttonen (Kuva St1), kirjailija Tiina Raevaara (Kuva: Toni Härkönen) sekä Ylioppilaslehden päätoimittaja Tuija Siltamäki (Kuva: Touko Hujanen).

Palkintoja voivat ehdottaa suomalaiset yliopistot, taide- ja kulttuurijärjestöt, säätiön toimielimet sekä muut tahot, yhteensä 80 toimijaa.

– Meille on tärkeää, että palkintoehdotuksia on ideoimassa paljon ja erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita. Luotamme ehdottajien ja säätiön yhteispeliin: jotta säätiö voi täyttää oman tehtävänsä ansioituneiden suomalaisten palkitsemiseksi, tarvitsemme hyvin perusteltuja ehdotuksia, toteaa Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk.

Ehdokasasettelu tapahtuu 1.–31.5.2022. Toimikunta nimeää alustavat palkintoehdokkaat elokuussa ja valitsee lopulliset palkinnonsaajat syyskuussa. Virallisen päätöksen palkinnonsaajista tekee säätiön hallitus.

Vasemmalla säätiön hallituksen puheenjohtaja, ekonomi Juha Laaksonen ja oikealla varapuheenjohtaja, professori Jukka Seppälä. Kuvat: Meeri Utti

Vuonna 2021 palkinto myönnettiin kirjailija Kaari Utriolle, julkistalouden professori Roope Uusitalolle ja Arkkitehtitoimisto Livadylle.

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Alfred Kordelinin säätiö jakaa vuosittain noin 5,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina.

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiö
toimitusjohtaja Erik Båsk
040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi