Rajaa
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura | Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto | 2015
Versus–toimintaan: pyrkimyksenä on pitää yllä tiedeyhteisön herkkyyttä ajankohtaisille yhteiskunnallisille ja kulttuurisille teemoille ja viestiä tutkimustuloksista yli akateemisten piirien,1900€