Rajaa
Andriela Rääbis (PhD, suulise keele teadur) | Viron rahasto | 2018
ICCA (5th International Conference of Conversation Analysis 11.–15.07.2018 Loughborough, Iso-Britannia) -konferenssiin osallistumiseen ja "Co-constructing complaints about school in Estonian everyday conversations" -esitelmän pitämiseen,900€