Rajaa
Anita Hemmilä (Filosofian maisteri) | Kielitiede |
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Representations of Native American Two-Spirited Males through Critical Linguistics sekä osallistumiseen IGALA6 -kongressiin Japanissa 18.-29.9.2010,12000€