Rajaa
Antti Iho (Maatalous-metsätieteen tohtori) | Post doc -pooli |
Post doc -tutkimukseen kahdesta aiheesta: toinen on fosfori dynaamisena tuotantopanoksena maataloudessa ja toinen teema on tarjouskilpailujen soveltaminen maatalouden ympäristönsuojeluun,30000€