Rajaa
Antti Leppänen (Kuvataiteen maisteri) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Näyttelyiden valmisteluun,6000€