Rajaa
Antti Oikarinen (Kuvataiteen maisteri) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Taiteelliseen työskentelyyn,9000€