Rajaa
Antti Pussinen (Kuvataiteilija amk) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Ääni-installaation suunnitteluun, toteutukseen ja tekniikan hankintaan,9000€