Rajaa
Aulikki Vuola (Filosofian maisteri, suomentaja) | Kirjallisuuden suomennos |
Institutio oratoria -teoksen suomennostyön loppuunsaattamiseen,4000€