Rajaa
Azar Saiyar (Taiteen maisteri) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) | 2016
taiteelliseen työskentelyyn: uusien videoteosten suunnitteluun ja toteuttamiseen,12000€