Rajaa
Diaario ry | Jyväskylän rahasto |
Valtakunnallisen museologian seminaarin luennoitsijoiden palkkioihin ja matkakuluihin,300€