Rajaa
Eva Ahl-Waris (Filosofian tohtori), Markus Hiekkanen( Dosentti), Leena Valkeapää (Filosofian tohtori) | Tietokirjallisuus ja muut asiajulkaisut |
Tietokirjan kirjoittamiseen Reinhold Hausenin ja Gunnar Berndtsonin keruuretkistä 1870-luvulla sekä Pyhä Birgitta ja Suomi -tietokirjan kääntämiseen ruotsiksi,10000€