Rajaa
Heidi Mod (Filosofian maisteri) | Geotieteet ja maantiede |
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen aiheesta Bioottiset interaktiot arktisen kasvillisuuden mallintamisessa muuttuvassa ilmastossa: teorioista ennusteisiin,14000€