Rajaa
Henry Korkeila (Filosofian maisteri) | Kulttuurientutkimus | 2020
väitöskirjatyöhön: Tutkimus entiteettien resursseista digitaalisissa viitekehyksissä Bourdieun pääomateoriaa määrällisesti käyttäen,22000€