Rajaa
Hilla Rudanko (Arkkitehti ), Anssi Kankkunen( arkkitehti), | Arkkitehtuuri |
Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän majatalon arkkitehtuurisuunnitteluun sekä perinteisen savirakentamistekniikan kehittämiseen Tiibetin Ringassa,4000€