Rajaa
HTM Eeva Tokola | Raahen rahasto | 2024
kirjaan Seitsemän vuosikymmentä vanhainkotielämää Raahessa sanoin ja kuvin. Historiakatsaus ja muistitietokuvaus vanhainkotityön muutoksista 1950-luvulta 2010-luvulle, 1000€