Rajaa
Ilkka Kärrylä (Valtiotieteiden maisteri) | Historiatieteet, arkeologia | 2016
tutkimusvierailun kuluihin. (Oma työ:Taloudellisen demokratian ja työelämän demokratian käsitteet suomalaisessa ja ruotsalaisessa poliittisessa retoriikassa ”radikaalilta” 1960-luvulta ”uusliberaalille” 1990-luvulle),3000€