Rajaa
Jaakko Karhunen (Kuvataiteen maisteri) | Kuvataide (myös valokuva- ja videotaide) |
Video-esseen toteuttamiseen aiheena katoava materiaali ja ammatti,8000€