Rajaa
Juhani Lindholm (Suomentaja, humanististen tieteiden kandidaatti) | Kirjallisuuden suomennos |
Kaunokirjalliseen käännöstyöhön,4000€