Rajaa
Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu | Gust. Kompan rahasto | 2022
31. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin , 3200 €