Rajaa
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry | Vapaan sivistystyön hankkeet |
100-vuotishistoriikkiin sekä juhlaseminaarin järjestämiseen,15000€