Rajaa
Katja Tuononen (Psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet |
Väitöskirjatyöhön: Mikroanalyyttinen näkökulma autismin kirjon lasten ja vuorovaikutuskumppaneiden väliseen triadiseen vuorovaikutukseen luonnollisessa teknologiapainotteisessa ympäristössä,12000€