Rajaa
Kirsi Koivunen (Yhteisöpedagogi) | Rauman rahasto |
Monitaiteellisen Casa liberata -työpajan toteuttamiseen erityisnuorille,1000€